پارس ناز پورتال

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند

مجموعه : مجله خبری روز
عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 در روزگار صدای بی تصویر، جادوگر نازی دل های بسیاری را با سخنرانی های آتشین به دست می آورد. به گزارش پارس ناز، سخنرانی های رهبر آلمان نازی، شنوندگان بسیاری داشت. تعداد زیادی در مراسم های سخنرانی او شرکت می کردند؛ اما تعداد بسیار بیشتری آن را از رادیو می شنیدند. مخاطبان انبوه هیتلر اما هرگز از پشت پرده این سخنرانی ها و تلاش و تمرین او برای انجام بهتر کار خبر نداشتند و وقتی هم که یک نفر از یکی از پشت صحنه های این سخنرانی ها عکس گرفت به شدت تنبیه شد. راز پشوای نازی ها نباید فاش می شد.

آنچه در زیر می بینید تصاویری است که آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی نمی خواست هیچ کس ببیند. عکس هایی که هنریک هافمن در سال 1925 از او گرفت، اما بعد از آن که آنها را چاپ کرد به 9 ماه زندان محکوم شد.به گزارش دیپلماسی ایرانی، هیتلر بعد از این که عکس ها را دید، خشمگین شد و دستور داد که نگاتیو آنها نابود شوند اما هافمن این کار را نکرد و برای نخستین بار آنها را در کتاب خاطراتش در سال 1955 با عنوان «هیتلری که دوست من بود» منتشر کرد. این تصاویر را روزنامه هافینگتون پست در وبسایت خود منتشر کرده است.

بنا بر این گزارش، در این تصاویر هیتلر در حالت های انفعالی نمایش داده شده در حالی که به یکی از سخنرانی هایش گوش می دهد و تلاش دارد تا بر روی حرکات دست و بدن و صورتش برای سخنرانی های بعدی تمرین کند. گویی که در حال بازی تئاتر سورئال است.
 

 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند
 

عکس هایی که هیتلر دوس نداشت کسی ببیند