"> تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)

تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)
در پیتزبورگ آمریكا ،‌ 1 هزار و 162 نفر با پوشیدن لباس مبدل عروسكی و حضور در میدانی در این شهر ضمن رساندن پیام انسان دوستانه به سراسر جهان ، ركورد جدید را در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رساندند.
 این تجمع آدم عروسكی ها به عنوان بزرگترین تجمع آدم های با لباس مبدل عروسكی در جهان شناخته شده و در كتاب ركوردهای گینس به ثبت رسید.
 
 
 
تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)
 
تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)
 
تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)
 
تجمع آدم عروسكی ها برای رکورد گینس (عکس)