"> غرق در کار تا این حد؟؟ (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

غرق در کار تا این حد؟؟ (عکس)

غرق در کار تا این حد؟؟  (عکس)
علاقه به انجام یک کار شرط لازمه ی موفقیت است اما گاهی این علاقه از حد فراتر می رود و زندگی انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش پارس ناز کاویکا سینگسن کوهنورد و عکاس طبیعت زمانی که در جریان شدید گدازه های آتشفشان هاوایی قرار گرفت آنقدر غرق در کارش بود که لحظه ای از وجود گدازه و آتش روی سه پایه عکاسی و پاهایش غافل شد.وی بر این باور است که برای ثبت راز های طبیعت باید هر خطری را به جان خرید و این ارزشش را دارد چرا که وقتی مردم با دیدن عکس های من حقایق آتشفشان را می بینند و درک می کنند آن زمان است که قدر زحمات من را خواهند دانست.

آقای سینگسن در حالی که روی ماگما ها ایستاده بود و گرما و حرارت فوران آتشفشان به اوج خود می رسید تنها به کشف رمز های مرکز زمین می پردازد و نه چیز دیگر.

 
 


منبع: روزگار نو