پارس ناز پورتال

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
ویستریا گیاهی است بسیار زیبا و گلدار از خانواده گیاهان موسوم به لوبیاییان که بومی شرق امریکا، ژاپن و چین و کره بوده و از محبوب ترین گیاهان تزئینی محسوب می شود.

در فصل بهار و تابستان زینت بخش خانه ها، باغ ها، بام ها، نرده های خانه، ناقوس ها و … است.
زیباترین رنگ آن بنفش است که اگر بدرستی جاسازی شود، مانند آنچه در تصویر می بینید، آبشاری رویایی به وجود می آورد.

 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)
 

آبشارهای بینظیر از نوع گل (عکس)