پارس ناز پورتال

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)

مجموعه : دکوراسیون
دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)
دفتر PONS + HUOT توسط Christian Pottgiesser طراحی شده است. این دفتر به جای اتاق های مکعبی و چهار گوش دارای گنبدهای شفاف شیشه ای است که محیط و فضای کار هر کارمند را تشکیل می دهد.
 

 

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)
 

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)
 

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)
 

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)
 

دفتر کار جالب با گنبدهای شفاف شیشه ای (عکس)