مهناز افشار با سبیل های بلند ! (عکس)

مهناز افشار با سبیل های بلند ! (عکس)

این تصویر در لحظه ای ثبت شده که مهناز افشار خود را برای گریم فیلم “عرق سرد” مسعود کیمیایی آماده می کرد.
 

 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات