پارس ناز پورتال

آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)
رز اسمیث در منطقه حیات وحش گروس مونتین بود که خرس قهوه ای در ساحل دریاچه توجه اش را جلب کرد.
خرس اهل بریتیش کلمبیا بدلیل گرمای بی سابقه در منطقه در حال آب تنی بود و بسیار جالب در حال انجام حرکات آکروبایتک حین شنا در آب بود که اسمیث لحظه های نابی را در این بین شکار کرده و به تصویر کشید.
گرافیست داستان، از آب تنی نیم ساعته خرس قهوه ای- خاکستری در حالی که خود را  360 درجه در آب غوطه ور کرده بود عکس گرفت که گوشه ای از آن را می بینید.

 

آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)
 

آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)
 

آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)
 

آب تنی آکروباتی خرس قهوه ای (عکس)
 
 
 
 
 

a