پارس ناز پورتال

تبلیغات

تصاویر دلخراش و ترسناک از تصادف یک زن نگون بخت

تصاویر دلخراش و ترسناک  از تصادف یک زن نگون بخت
سر زنی چینی در تصادف مرگبار خودرویش به حالتی عجیب و دردناک در شیشه جلوی خودرو گیر کرد.این تصادف در جنوب چین با برخورد با یک کامیون رخ داد که در آن دو خانم حضور داشتند.
 
تصاویر دلخراش و ترسناک  از تصادف یک زن نگون بخت
 
تصاویر دلخراش و ترسناک  از تصادف یک زن نگون بخت