پارس ناز پورتال

جملات زیبای ادبی

جملات زیبای ادبی

دنبال نگاه ها نرو، چون میتونن گولت بزنن، دنبال دارایی نرو چون كم كم افول می كنه دنبال كسی برو كه باعث بشه لبخند بزنی چون فقط با یك لبخند میشه یه روز تیره را روشن كرد. كسی را پیدا كن كه تو را شاد كنه.

*برای عشق تمنا كن ولی خار نشو.برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده. برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن.برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر.برای عشق وصال كن ولی فرار نكن.برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن.برای عشق خودت باش ولی خوب باش برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش.

*عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن زیر باران نیست، عشق آن است كه یكی برای دیگری چتری شود، و او هیچوقت نداند كه چرا خیس نشده.
بیست بار دیدمت، نوزده بار بهت خندیدم، هیجده بار به من اخم كردی، هفده بار ازم خسته شدی، شانزده بار دیگه سعی كردم و پانزده جمله عاشقانه رو چهارده بار به سیزده زبان و دوازده لهجه و یازده روز و روزی ده بار به كمك نه نفر به تو گفتم، اما تو هشت بار ازم قهر كردی، هفت بار صورتتو ازم برگردوندی و من شش بار برات مردم، پنج بار قربانت رفتم و چهار بار نازت رو كشیدم. تو سه بار ناز كردی و دو بار خندیدی و جونمو به لب رسوندی تا یك بار بگی: دوسم داری

 

همه را دوست داشته باش ولی به 1 نفر عشق بورز… توی قلب همه باش اما قلبت ماله 1 نفر باشه…. عشق مثل گنجشك می مونه اگه محكم بگیریش تو دستات می میره اگه شل بگیریش فرار می كنه پس باید یه جوری بگیریش كه تو دستات خوابش ببره