پارس ناز پورتال

جنیفر لوپز و خانواده اش در سواحل دریای مالیبو (عکس)

جنیفر لوپز و خانواده اش در سواحل دریای مالیبو (عکس)
جنیفر لوپز این روزها در کالیفرنیا به سر می برد. او به همراه نامزدش کاسپر اسمارت و فرزندانش به سواحل دریای مالیبو رفته بود و عکاسان نیز از این فرصت استفاده کرده و از آنها عکس می گرفتند

 

جنیفر لوپز و خانواده اش در سواحل دریای مالیبو (عکس)
 

جنیفر لوپز و خانواده اش در سواحل دریای مالیبو (عکس)
 

جنیفر لوپز و خانواده اش در سواحل دریای مالیبو (عکس)