پارس ناز پورتال

متکا از نوع و جنس مادر (عکس)

متکا از نوع و جنس مادر (عکس)
مادر بهترین و آرام بخش ترین متکا است؛ حتی برای خرس قطبی!

به گزارش پارس ناز ، وابستگی شدید بین توله خرس قطبی و مادرش، حتی هنگام خواب، موضوع عکس هایی است که سرگئی گلادیشیو از زندگی خرسی در باغ وحشی در مسکو گرفته است.این عکاس می گوید: این خرس بسیار مواظب توله هایش است؛ حتی به شدت در زمان عکس گرفتن مرا می پاید.

 

متکا از نوع و جنس مادر (عکس)