پارس ناز پورتال

این هتل را در بیابان پیدا کنید (عکس)

این هتل را در بیابان پیدا کنید  (عکس)
این هتل لوكس با مشاركت عده كثیری از طرفداران گردشگری در بیابان ساخته شده است كه هزینه هر شب اقامت در آن رقم بسیار بالای 7 هزار دلار را می طلبد.

 

این هتل را در بیابان پیدا کنید  (عکس)
 

این هتل را در بیابان پیدا کنید  (عکس)
 

این هتل را در بیابان پیدا کنید  (عکس)
 

این هتل را در بیابان پیدا کنید  (عکس)