پارس ناز پورتال

مردی که مدعی می کند که پیرترین فرد زنده جهان است

مجموعه : مجله خبری روز
مردی که مدعی می کند که پیرترین فرد زنده جهان است
مردی هندی، مدعی است که پیرترین فرد زنده جهان است.

به گزارش پارس ناز، فیروزالدین می گوید سندی دولتی در دست دارد که نشان می دهد او در سال 1872 متولد شده و 141 سال دارد.پنجمین همسر فیروزالدین، زن کشمیری 80 ساله است.

مدیران کتاب رکوردهای جهانی گینس می گویند اثبات این ادعا، می تواند او را 26 سال مسن تر از Misao Okawa، نشان دهد که رکورد 115 سال را در اختیار دارد.