پارس ناز پورتال

مجازات جدید را برای مه‌آفرید تعیین شد

مجموعه : مجله خبری روز
مجازات جدید را برای مه‌آفرید تعیین شد

تعیین مجازات جدید برای «مه‌آفرید»
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی، ‌گفت: گزارش‌هایی که بعد از رسیدگی به پرونده فساد از گمرک رسید، در دادسرا در حال رسیدگی هستند و بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

قاضی ناصر سراج در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره اجرای احکام مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که طی آن مجازات‌هایی نظیر حبس، انفصال از خدمت، جزای نقدی و اعدام تعیین شد، گفت: این احکام به‌ویژه در رابطه با مسائل پولی و مالی در دادسرا در حال اجرا است و کسانی که محکوم شده‌اند در حال تحمل کیفر هستند.

وی درباره گزارش‌هایی از گمرک که بعد از رسیدگی به پرونده فساد مالی در رابطه با تخلفات گروه امیرمنصور آریا به دست آمد، اظهار کرد: این گزارش‌ها در دادسرا در حال رسیدگی است که پس از رسیدگی، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: این گزارش‌ها در رابطه با مسائل گمرک و قاچاق است که جداگانه برای آن کیفرخواست صادر می‌شود و موضوعی گمرکی است، ولی آنچه در ابتدا به آن رسیدگی شد بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به موضوع گزارش‌های گمرک منجر به صدور حکم شود این موضوع در حکم قبلی «مه‌آفرید» و همکاران او موثر است یا نه؟ گفت: در این رابطه حکم جدیدی صادر و طی آن نقش هر کس مشخص می‌شود و به تناسب نقش افراد برای آنها مجازات تعیین می‌شود.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی همچنین گفت که رسیدگی به تخلفات متهمان بانک‌های صادرات و ملت هنوز آغاز نشده است.

سراج که رسیدگی به اتهامات مهدی‌هاشمی نیز به او سپرده شده درباره آخرین وضعیت این پرونده، اظهار کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نیامده است و فعلا نیز به دادگاه نمی‌آید؛ زیرا به زمان زیادی نیاز دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی‌هاشمی تا پایان سال جاری به دادگاه ارسال می‌شود یا خیر؟ گفت: این امر بستگی به دادسرا دارد که باید ایرادات را برطرف کرده و پرونده را به دادگاه ارسال کند./ایسنا