پارس ناز پورتال

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل

مجموعه : مجله خبری روز
حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل
 در حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل در شمال اسپانیا 77 کشته و 131 زخمی شدند.
 

 

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل
 

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل
 

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل
 

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل
 

حادثه خارج شدن قطار مسافربری از ریل