رونمایی لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)

کاخ باکینگهام اکنون میزبان نمایشگاهی است که در آن لباس های گران قیمت و پر هزینه ملکه به همراه جواهرات و الماس ها و لوازم شخصی و لوکس ملکه به نمایش گذاشته شده است.

این لباس های سلطنتی که هزینه بسیار زیادی برای آنها پرداخته شده است در کاخ ملکه به نمایش گذاشته شده است و این تصاویر نشان دهنده نوع لباس های ملکه و جنس آنها که از حریر و مخمل و جواهراتی مانند الماس می باشد.


 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 

رونمایی  لوازم شخصی و لوکس ملکه (عکس)
 
 
 
 
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات