پارس ناز پورتال

مسلمانان اجازه ورود به این مسجد را ندارند

مسلمانان اجازه ورود به این مسجد را ندارند
 مسجد جامع در شهر "جنه مالی" در غرب آفریقا با 100 متر طول و 40 متر عرض بزرگترین بنای خشتی جهان لقب گرفته است.

 


معماری این مسجد و دیگر بناهای خشتی شهر را هنرمندان و صنعت‌كارانی متبحر از نسل‌های مختلف برعهده داشتند و آنها را به نحوی می‌ساختند كه در مقابل آب باران نفوذ ناپذیر باشند.

 
 


گفتنی است؛ مسلمانان اجازه ورود به این مسجد را ندارند.

منبع:باشگاه خبرنگاران