پارس ناز پورتال

سامورایی شدن لوکاس پودلوسکی و پرمرته ساکر (عکس)

سامورایی شدن لوکاس پودلوسکی و پرمرته ساکر (عکس)
لوکاس پودلوسکی و پرمرته ساکر در تعطیلات پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر آموزش جالبی دیدند.

این بازیکنان زیر نظر یک استاد سامورایی، نحوه مبارزه با شمشیرهای سامورایی را آموزش دیدند.
جالب اینجا بود که چهره آنها نیز با گریم مخصوص، به سامورایی ها شبیه شد.

 

 

سامورایی شدن لوکاس پودلوسکی و پرمرته ساکر (عکس)
 

سامورایی شدن لوکاس پودلوسکی و پرمرته ساکر (عکس)
 
 
 
 

a