پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

زندگی راحت در تخم مرغ (عکس)

زندگی راحت در تخم مرغ (عکس)
  تخم مرغی در انگلستان ساخته شده که می توان در آن زندگی کرد.این تخم مرغ کاملا هنرمندانه طراحی شده است.
این خانه تخم مرغی که در آب قرار می گیرد نسبت به جزر و مد دریا واکنش مناسبی نشان می دهد.


طراح این خانه تخم مرغی كه ایده ساخت آن را از تخم پرندگان آبزی و نحوه زندگی آن ها در آب گرفته است. ضمنا این خانه نسبت به  باد و خورشید مقاومت دارد. این خانه تخم مرغی ضد آب در آب شناور است و تقریبا ابعادی در حدود 6*8/2 متر دارد این خانه به آشپزخانه نیز مجهز است و محل آرامی را برای زندگی فراهم آورده و از طریق یک میله متحرک به ساحل متصل می شود.


 ساکنان این خانه برق خود را از انرژی خورشیدی تامین می کنند و به یک حمام خورشیدی نیز مجهز است. این خانه تا یک سال محل آموزش برای دانشجویان خواهد بود.

منبع:باشگاه خبرنگاران


لوازم آرایشی