تصایری از حریق انباری پر از کالا در تهرانپارس

مجموعه : مجله خبری روز

تصایری از حریق انباری پر از کالا در تهرانپارس

آتش سوزی انبار کالا در تهرانپارس

 
 
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات