پارس ناز پورتال

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)
تجمع "مدافعان حرم" در اعتراض به هتک حرمت حرم حضرت زینب (س) – قم

 

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)
 

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)
 

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)
 

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)
 

تصاویر ویژه از مدافعان حرم حضرت زینب (س)