پارس ناز پورتال

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)
 این کتاب توسط "دنیل کلم" ساخته شده است و در آن تمام رنگ هایی که با چشم قابل دیدن هستند به نمایش در آمده اند.

به گزارش پارس ناز، چشم انسان قادر به دیدن تعداد بیشماری رنگ است که شاید برخی از آن ها نام خاصی نیز نداشته باشند.در طول زندگی ممکن است نتوانید تمام رنگ هایی که چشم شما می تواند ببیند را مشاهده کنید اما با یک ایده جدید این امر امکان پذیر شده است و تنها باید سری به "اطلس رنگ ها" بزنید.

این کتاب توسط "دنیل کلم" ساخته شده است و در آن تمام رنگ هایی که با چشم قابل دیدن هستند به نمایش در آمده اند و شما می توانید همه آن ها را در یک جا داشته باشید.
این کتاب 3632 صفحه دارد که از رنگ های غالب آن آبی، قرمز و سبز است و باقی رنگ ها با ترکیب های مختلف از این سه رنگ به وجود آمده اند. این کتاب را می توان منحصر به فردترین کتاب رنگی دنیا دانست.

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)

کتاب 3632 صفحه با زبان رنگ ها (عکس)