پارس ناز پورتال

تصاویری از تولد نوزادی که دارای دو سر است !

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویری از تولد نوزادی که دارای دو سر است !
نوزاد دو سر در هند متولد شد.