پارس ناز پورتال

تظاهرات سیب زمینی ها در مقابل پلیس های خیاری (عکس)

تظاهرات سیب زمینی ها در مقابل پلیس های خیاری (عکس)
پیتر پینک ،‌مردی آلمانی است که با ذوق خاصی اقدام به درست کردن ماکت هایی با استفاده از سیب زمینی هاکرده است.
در تصاویر فوق سیب زمینی ها در ساحل مشغول آفتاب گرفتن هستند یا با انجام تظاهرات در برابر پلیس هایی از جنس خیار قرار می گیرند.
در این میان نیز تبلیغات فست فود مک دونالد نیز دیده می شود که به نظر می رسد کاملا هدفمند بوده و از این کارش درآمدی نیز کسب کرده است.