پارس ناز پورتال

جاسوییچی حاوی مواد مخدر !

مجموعه : مجله خبری روز
جاسوییچی حاوی مواد مخدر !
 گمرک فرودگاه KLIA مالزی محموله ای شامل 2496 جاسوییچی که حاوی 7.25 کیلوگرم ماده ی مخدر متامفتامین بودند را کشف و ضبط کرد.

گفته می شود که ارزش این مواد مخدر حدود 725 هزار رینگیت است.

رئیس گمرک KLIA، بدرالدین محمد رفیع گفت که این محموله از هند وارد، و برای آدرسی در چراس فرستاده می شد.هیچ کس در این جریان بازداشت نشده است.

بدرالدین گفت که این اولین بار است که قاچاق مواد مخدر از این طریق صورت می گیرد.