پارس ناز پورتال

حریق خودپرداز توسط افراد ناشناس

مجموعه : مجله خبری روز
حریق خودپرداز توسط افراد ناشناس
دزدان، در ساعات اولیه ی دیروز، یک دستگاه خودپرداز بانک را در یک ساختمان تجاری در سان وی بعد از عدم موفقیت در بازکردن آن، به آتش کشیدند.

پلیس بعد از مشاهده ی دستگاه متوجه شد که دزدان قصد داشته اند که به وسیله ی یک دستگاه جوش اکسیژنی، این ATM را باز کنند، که فقط به لایه ی اولیه ی آن رسیده و موفق به انجام این کار نشده بودند.

پلیس همچنان در حال انجام تحقیقات برای روشن شدن این مسئله است که چرا دزدان بعد از عدم موفقیت، دستگاه را آتش زده اند.