پارس ناز پورتال

باغ های سرشار از ارکیده (عکس)

باغ های سرشار از ارکیده (عکس)
گل‌های ارکیده از جمله با دوام‌ترین گل‌ها هستند که نوع شاخه‌ای آن را گاه می‌توان در شرایط مناسب تا دو هفته نگاه‌داری کرد. هم‌چنین گلدان ارکیده در صورت مراقبت کافی تا چند ماه گل خواهد داشت. و پس از از بین رفتن گل آن دوباره برای گل دادن آماده می‌شود.