پارس ناز پورتال

بیماری که فرد احساس می کند جسد متحرک است (عکس)

بیماری که فرد احساس می کند جسد متحرک است (عکس)
افرادی که به مبتلا هستند مدام تصور می کنند که کنترل بدن خود را از دست داده اند یا اینکه مرده اند و تبدیل به یک جسد متحرک شده اند. در نوع پیشرفته ای از این بیماری روانی، فرد حتی بوی تعفن جسد خود و کرم هایی که بر روی آن جابه جا می شوند را حس می کند.