پارس ناز پورتال

تبلیغات

دختری که بدون چشم و بینی بدنیا آمده (عکس)

دختری که بدون چشم و بینی بدنیا آمده (عکس)
شش سال طول کشیده است تا دکترها به این مرحله برسند که بتوانند برای کاسیدی هوپر یک بینی بسازند. فرایندی که مانند پی ریزی برای یک ساختمان جدید است.


دختر نوجوان انگلیسی که بدون چشم و بینی بدنیا آمده، با خوشحالی برای عمل نهایی آماده می شود تا با پیوند استخوان دنده به صورت، اندام های شکل نگرفته را بازسازی کند. کاسیدی هوپر، 17 ساله در حال آماده سازی خود برای یک عمل کامل است که قرار است پایان این ماه میلادی، انجام شود تا او بینی دار شود.

وی که بدون بینی و چشم در منطقه شارلوت در کارولینای شمالی بدنیا آمده، تحت یک عمل جراحی قرار خواهد گرفت تا استخوان جدا شده از قفسه سینه اش را به پیشانی اش متصل کنند و پلی برای بینی اش بسازد. هوپر گفته است که امیدوار است عمل های آخر وی را یک قدم به داشتن بینی ای مانند بینی دیگران نزدیک کند.

شش سال طول کشیده است تا دکترها به این مرحله برسند که بتوانند برای کاسیدی هوپر یک بینی بسازند. فرایندی که مانند پی ریزی برای یک ساختمان جدید است. وی گفته است: من همیشه فکر کرده ام که واکنش دیگران پس از پایان عمل ها چه خواهد بود و به نظرم همه هیجان زده باشند.

برای این دختر نوجوان بیشترین هیجان این است که به زودی برای نخستین بار قادر به حس کردن بوها و تنفس از طریق بینی است. به نظر پزشکان، در دو هفته نخست بارداری، هوپر نتوانسته است در رحم مادر، بینی و چشم خود را تکامل ببخشد و به صورت ناقص باقی مانده است.

دختر بی نوا در ابتدا به این شکل بود.
 


 پس از جراحی های فراوان پی ریزی های لازم برای ایجاد بینی در صورت وی شکل گرفت.


 فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
مشاهده بیشتر