پارس ناز پورتال

خبر شرم اور مارادونا (عکس)

خبر شرم اور مارادونا (عکس)
مارادونا در جریان یک رسوایی دیگر قرار گرفته است. او با دختری به نام "اولیوا روچیو" در ارتباط است.


شبکه تلوزیونی در آرژانتین اعلام کرد، زنی به نام "پاتریشیا" که عمه "اولیوا روچیو" است ادعا کرده  که این دختر با مارادونا در ازای دریافت ماهانه 25 هزار یورو در ارتباط بوده و این ارتباط از روی عشق و علاقه نیست بلکه برای کسب و کار است .