پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
طراحان سلطنتی کاخ، وسایل لوکسی را برای فرزند کیت و ویلیام فراهم کردند که این زوج خودشان آنها را به سلیقه خودشان بچینند.

 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس