تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس

مجموعه : مجله خبری روز

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس

طراحان سلطنتی کاخ، وسایل لوکسی را برای فرزند کیت و ویلیام فراهم کردند که این زوج خودشان آنها را به سلیقه خودشان بچینند.

 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
 

تصاویری از سیسمونی نوه ی ملکه انگلیس
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات