پارس ناز پورتال

آخرین جلسه هیئت دولت دهم در مرداد 92 (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
آخرین جلسه هیئت دولت دهم در مرداد 92 (عکس)
احمدی‌نژاد در پایان آخرین جلسه هیئت دولت دهم و در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه قرار شد، مطالعه منطقه آزاد ویژه اقتصادی در شمال شرق کشور واقع در منطقه سرخس انجام شود و لایحه آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

وی همچنین با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر پایان یافتن فعالیت دولت دهم اظهار داشت: کار تمام نشده است، زیرا مأموریت انسان ازلی و ابدی است؛ تا زنده هستیم در اصول خود پایبندیم.

احمدی‌نژاد با تشکر از اعضای هیئت دولت برای فعالیت و خدمت در دوران هشت سال گذشته گفت: پاکی، کار برای خدا، صداقت، کار برای حکومت جهانی، پافشاری بر ارزش‌ها، خدمتگزاری به مردم، ساده‌زیستی و عدم ورود فعالیت‌های اقتصادی به نفع خود، عهد میان اعضای دولت بود که قریب به اتفاق آنها به عهد خود وفادار بودند.


 

 آخرین جلسه هیئت دولت دهم در مرداد 92 (عکس)