پارس ناز پورتال

رنگین کمان فوق العاده حاصل از انعکاس نور با یخ (عکس)

رنگین کمان فوق العاده  حاصل از انعکاس نور با یخ  (عکس)
تصاویر بسیار زیبا از یک رنگین کمان نادر در ایندیانا به نام رنگین کمان آتش که انعکاس نور با عبور از فضای سرد و برخورد با یخ به حالتی شبیه آینه انعکاسش را روی ابر انداخته و این تصویر زیبا مشاهده شده.
 

 

رنگین کمان فوق العاده  حاصل از انعکاس نور با یخ  (عکس)
 

رنگین کمان فوق العاده  حاصل از انعکاس نور با یخ  (عکس)