پارس ناز پورتال

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
باغ زیبای ولاندری مربوط به معماری عصر رنسانس ساخته شده در 1536 میلادی در فرانسه است.
 
Château de Villandry، قلعه ای است در ولاندری در کنار این باغ بسیار زیبا قرار گرفته است.

نگاهی به این باغ و قلعه می اندازیم.

 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)
 

باغی که با دیدن آن دهانتان باز می ماند (عکس)