ایده جالب و دیدنی برای باغچه روی اتوبوس (عکس)

ایده جالب و دیدنی برای باغچه روی اتوبوس (عکس)

اتوبوس ها و ون های اسپانیایی مجهز به باغچه شدند.
کاشت باغچه روی اتوبوس و ون کاشت باغچه روی سقف اتوبوسها و ون در اسپانیا

 
 
 
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات