پارس ناز پورتال

عکس های جذاب و دیدنی از دریای مرده

عکس های جذاب و دیدنی از دریای مرده
کوههای پامیر معروف به بام دنیا در ارتفاع 4000 متری دریاچه نمکی را در خود جای داده که بسیار شگفت انگیز است.