پارس ناز پورتال

محجبه شدن لیدی گاگا غوغا به پا کرد (عکس)

محجبه شدن لیدی گاگا غوغا به پا کرد (عکس)

و باز هم یکی از پوشش های عجیب لیدی گاگا که هیچ کس انتظار آن را نداشت