پارس ناز پورتال

عکس متفاوت و نایاب از گوگوش

عکس متفاوت و نایاب از  گوگوش
فائقه آتشین معروف به گوگوش از خوانندگان خارج از کشور پس از خروج از ایران فعالیت های خود را در تلویزیون ادامه می دهد.