پارس ناز پورتال

انتهای این جاه چیزیست (طنز و عکس)

مجموعه : مطالب طنز
انتهای این جاه چیزیست (طنز و عکس)

انتهای این جاده های پیر
آه از این جاده های بی انتها
آه از این همه راه های بی پایان

با من بگو که
در انتهای این جاده های پیر
چه کسی در انتظار ماست!؟!؟
..

..

..

..سلام. چطوری؟