پارس ناز پورتال

عکسی وحشتناک از مرحوم شکیبایی

عکسی وحشتناک از مرحوم شکیبایی
بازیگران سینمای ایران با گریم های متفاوت و حضور در نقش های متفاوت در عرصه این هنر نقش آفریدند.