پارس ناز پورتال

تبلیغات

چه مادر بزرگ های باحالی (عکس)

چه مادر بزرگ های باحالی (عکس)
 مادربزرگ ها نمادی از ارامش و مهربانی در خانواده ها هستند و تمامی اعضای خاندان او را دوست دارند. معمولا چیزی که از مادربزرگ ها در ذهن انسان نقش می بندند، یک خانم کهنسال است که روی صندلی نشسته و در حال دعاکردن یا بافت لباس برای نوه هایش است. با این حال مادر بزرگ هایی نیز در دنیا هستند که دست به کارهای عجیبی می زنند که از یک خانم کهنسال بسیار بعید است.
 

 

چه مادر بزرگ های باحالی (عکس)
 

چه مادر بزرگ های باحالی (عکس)
 

چه مادر بزرگ های باحالی (عکس)