پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عروس و داماد قورباغه ای با ساقدوش انسان (عکس)

عروس و داماد قورباغه ای با ساقدوش انسان (عکس)
در سرتاسر دنیا مردم رسم و رسومات خاصی دارند که بسیاری از آنها موجب تعجب همگان می شود.یکی از این اعتقادات عجیب و رسوم خاص،عروسی غورباقه ها و درگیری آنها در روز عروسی شان است.

به گزارش پارس ناز، در روستای Takhatpur، هند مردم روستا عقاید عجیبی دارند.آنها معتقدند که اگر هنگام عروسی غورباقه ها ،درگیری میانشان پیش بیاید،آن سال از خشکسالی و بی آبی در امان هستند.آنها معتقدند که این نشانه خوبی برای رسیدن باران است.

همچنین مردم سراسر هند معتقدند غورباقه ها دارای توانایی های فوق العاده ای هستند و روز عروس آنها نیز روز خوبی محسوب می شود.

مردم این روستای دورافتاده هند،از روز قبل از مراسم غورباقه ها را با رنگ پرتقالی و گلهای وحشی زینت کرده و در تدارک مراسم هستند.

پس از انجام مراسم نیز آنها به راز و نیاز با خدایشان پرداخته و از او سپاسگزاری کرده و برای این زوج تازه به هم رسیده نیز دعا می کنند.سپس آنها را به نزدیکی یک رودخانه برده و برای ماه عسلشان آنها را تنها می گذارند!!

تصاویری از این مراسم را در ادامه می بینید: