پارس ناز پورتال

تبلیغات

درمان ساده درد گردن کاربران کامپیوتر

درمان ساده درد گردن کاربران کامپیوتر
 

کاربران کامپیوتر ،کارمندان ،و حتی خانم هاي خانه دار حتماً بخوانند !!!

 

توجه: در صورتیكه انجام هر كدام از حركات باعث ایجاد درد قابل توجه گردن یا شانه و انتشار آن بـه دست یا سینه شـما شده با پزشك خود مشاوره نمائید.

* این حرکات بـه گونه اي هستند کـه براحتی  در محل کار شـما نیز قابل انجامند ، برای بدست آوردن نتیجه ي بهتر سعی کنید

روزی چند بار انها را انجام دهید.

 

الف – حركات كششی :
* در حالیكه رو بـه جلو نگاه می كنید ابتدا بـه آرامی سرخود رابه سمت جلو خم كنید .
بطوریكه چانه شـما بـه سینه تان نزدیك شود و چشمهایتان بـه زمین نگاه كند .
سپس بـه آرامی سر رابه سمت عقب برده و سقف را نگاه كنید .

 

* در حالیكه سر در وضغیت معمولی قرار دارد ابتدا سر وگردن رابه سمت راست حركت دهید
بـه گونه اي كه بدون حركت شانه گوش راست بـه شانه همین طرف نزدیك شود ، سپس بـه آرامی سر رابه وضعیت اول برگردانده همین حركت رابه سمت مقابل تكرار كنید.

 

* در حالیكه سر در وضعیت معمولی قرار دارد بـه آرامی سر خودرا حول محور عمود بر سطح افق بچرخانید .

بطوریكه ابتدا سمت راست و سپس سمت چپ خودرا ببینید .

 

برای انجام حرکات شانه : ابتدا دستها رابه سمت جلو بکشید و سپس بـه آرامی دستها را بسمت بالای سرببرید و پس از ده ثانیه بـه حالت اول بر گردانید .
همین حرکت را ده مرتبه تکرار کنید. سپس دستها رابه دو طرف بدن کشیده و بازهم سعی کنید بارامی آنها را بسمت بالای سر ببرید « ده مرتبه » ،در حرکت بعدی دستهایتان راکاملا بسمت جلو بکشید « مثل حرکت اول شانه » سپس بارامی آنها را حول محور شانه بـه چرخانید« عقب و  جلو ، هر کدام ده بار » .

 

 

در آخر حركات زیر را حتماً انجام دهید .
ب – نرمش هاي قدرتی :

 -دراین چند تمرین سعی می‌شود با ایجاد مقاومت در مقابل نیروی وارده با دست ، قدرت عضلات گردن را افزایش دهیم .مدت این تمرین حدود 20 ثانیه برای هر حرکت خواهد بود.

 

توجه داشته باشید کـه میزان نیروی وارده با دست بـه گردن و بلعکس باید در حد متوسط باشد.

 

در حقیقت باید با فشار دست از حرکت گردن پیشگیري کنیم در تمرین آخر ، انگشتان دو دست را دریكدیگر قفل كرده ، پشت سرخود قرار دهید حالا سعی كنید آرنجهای خود رابه عقب برده و بـه دیوار پشت سر نزدیك كنید.

 

پیشنهاد می‌کنم این تصویر را زیر شیشه ي میز کارتان بگذارید
تا هیچ وقت توصیه ي مهم آنرا از یاد نبرید !
درست بنشینیم و درست کار کنیم

 
 
 
برچسب‌ها:
ماجرای دویدن دختر برهنه شیرازی در خیابان چه بود؟
ماجرای دویدن دختر برهنه شیرازی در خیابان چه بود؟
مشاهده بیشتر