پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

فردی در تابوت چوبی بر فراز آسمان ها (عکس)

فردی در تابوت چوبی بر فراز آسمان ها (عکس)
تصاویر فرار از "تابوت مرگ" معلق در هوا
آنتونی مارتین بدل کار حرفه ای این بار داخل یک تابوت چوبی شده و دستور داد دستها و پاهایش را ببندند.
سپس وی را با هواپیما به آسمان اوتاوا درایلینوی برده و وی را که داخل کابین چوبی بود به پایین انداختند.آنتونی باید بلافاصله قفل ها را باز کرده و با فرار از داخل کابین، چتر خود را باز می کرد تا زنده بماند.

بدلکار 47 ساله که از 6 سالگی نزد پدرش مهارتهای بدل کاری را یاد گرفته، در حالی که در 70 مایلی جنوب غرب شیکاگو کمربندی نیز بدور بدنش پیچیده شده بود، از ارتفاع 4410 متری به پایین پرید.