پارس ناز پورتال

جغدی که در مقابل دوربین ناز کرد (عکس)

جغدی که در مقابل دوربین ناز کرد (عکس)
این جغد با چرخاندن سرش در مقابل دوربین بر روی یک درخت نخل در برزیل سوژه بسیار جالبی شد. لئوناردو کاسادی ۳۵ ساله این عکس زیبا را گرفته است.