پارس ناز پورتال

مراسم ۲۰۱۳ Teen Choice Awards و دادن جایزه به سلنا

مراسم ۲۰۱۳ Teen Choice Awards و دادن جایزه به سلنا
سلنا گومز را در مراسم اهدای جوایز ۲۰۱۳ Teen Choice Awards مشاهده می کنید.