پارس ناز پورتال

تبلیغات

خلاصی از احساس افسردگی و نومیدی

خلاصی از احساس افسردگی و نومیدی
 
استفاده جدید از ترفندی قدیمی!

 

به یاد دارم مقاله ای از نویسنده معروف کمیک ایان فریزر می خواندم که باعث شده بود با صدای بلند قهقه بزنم. می دانستم فرزندانم از سر و صدایی که راه انداخته بودم معذب بودند ولی واقعا دست خودم نبود نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. آن مقاله واقعا خنده دار بود و تغییری آنی در وضعیت روحی من ایجاد کرده بود احساس خوبی داشتم. هنوز می خندیدم آن هم با صدای بلند در حالیکه ساعت ها گذشته بود!

روز ها بعد در دفتر خودم نشسته بودم و اصلاً حس خوبی نداشتم احساس افسردگی می کردم. به یاد ندارم چه چیزی مرا آزرده بود اما همین قدر می دانم که چیز مهمی نبود. روی صندلی خودم نشسته بودم و به اطراف نگاه می کردم با صندلی چرخدار خودم را به این سو و آن سوی اتاق سر می دادم و به هر گوشه اتاق سر می زدم چند قدم آن طرف تر از کشوی خودم نشسته بودم. آن مقاله خنده دار مرا صدا می زد. اما من آنقدر باهوش نبودم که آن را درک کنم.

این هم درس دیگری که می توانید از اشتباه من بگیرید.

در آن لحظه من احساس یاس و ناامیدی می کردم، آنهم در وضعیتی که درمان درد من در دو قدمی ام بود. شک ندارم که اگر یک بار دیگر آن مقاله را می خواندم دوباره احساس خوبی به من دست می داد. اگر چیزی شما را خوشحال کند بدون شک دوباره هم می تواند این احساس را در شما القا کند.

کتاب، فیلم، ترانه، قدم زدن، نامه، مجله، افراد، مکان های دوست داشتنی، بازی و تفریح، نقاشی، خیال پردازی یا ایده پردازی، عکس و… همه در اطراف ما هستند ما با چیز هایی که قدرت خوشحال کردن ما را دارند احاطه شده ایم. ما آنها را می شناسیم چون آنها را داریم. اما به جای اینکه از آنها مانند هر ابزار دیگری استفاده کنیم درست وقتی که بیشترین نیاز را به آنها داریم فراموششان می کنیم.

این مشکلی است که رفع کردن آن بسیار ساده است. فقط این نکته ساده را به کار ببندید دفعه بعد که احساس افسردگی و نومیدی کردید یا احساس بی انگیزگی داشتید به چیزی مراجعه کنید که قبلا شما را خوشحال می کرده یا در ذهن خود بدنبال چیزی باشید که در شما ایجاد انگیزه کرده است. این پیشنهادی ساده است که برای هر کسی کاملا قابل درک و روشن است. اما این کار در عمل اتفاق نمی افتد. افراد به جای اینکه مشکل را حل کنند خود را غرق در تشویش و نگرانی می کنند.

خوب شما با راهی ساده برای رفع بی انگیزیگی و دلسردی آشنا شده اید حال یک گام دیگر به جلو بردارید و به چند تا از آن چیز هایی که در شما احساس فوق العاده ای ایجاد می کرده اند فکر کنید بله همین الان! آنها را به وضوح و روشنی به خاطر بیاورید و آن احساس خوب را در خود دوباره زنده کنید، کسی چه می داند شاید زودتر از آنکه فکرش را بکیند با صدای بلند بخندید.
دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
مشاهده بیشتر