پارس ناز پورتال

آشنایی با مراحل خواب

آشنایی با مراحل خواب

انواع خواب ، مراحل خواب

خواب فرایندی طبیعی است که بطور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق میافتد و در آن حالت انسان ، ناهشیار و نسبت به اتفاقات اطراف خود نا آگاه است ، خواب دارای انواعی میباشد که عبارتند از : خواب با حرکات سریع چشم ها و خواب بدون حرکات چشم ها …

 

خواب با حركت سریع چشم ها : كه سرتاسرشب چند بار اتفاق می افتند و ما طی آنها خواب می بینیم و دراین نوع خواب كه حدودا یك پنجم زمان خوابیدن را به خود اختصاص میدهد مغز بسیار فعال بوده و ماهیچه‌های بدن در حال استراحت هستند و چشم ها به سرعت به چپ و راست حركت میكنند.

 

خواب بدون حركت سریع چشم ها : در این حالت مغز آرام بوده ولیكن بدن حركت میکند ، در این هنگام هورمونها آزاد شده و وارد سیستم گردش خون میشوند و بدن به ترمیم خستگی ها و فرسودگی های حاصل از فعالیتهای روزانه میپردازد و این نوع خواب دارای چهار مرحله است …

۱. مرحله پیش از به خواب رفتن : در این مرحله عضلات آرام میگیرند، ضربان قلب كند شده و دمای بدن كاهش میابد.

۲. خواب سبك : در این مرحله هنوز میشود به سادگی و بدون احساس گیجی از خواب بیدار شد.

۳. موج آهسته : در این مرحله فشار خون كم میشود، ممكن است در خواب صحبت كنیم یا راه برویم.

۴. خواب عمیق با موج آهسته : در این حالت از خواب بیدار کردن ما خیلی سخت است و در صورت وقوع احساس گیجی خواهیم کرد.

جابجایی بین مراحل یك و دو در خواب شبانه حدود پنج بار اتفاق می افتد و هر چه به صبح نزدیكتر شویم میزان خواب دیدن ما افزایش می یابد.

در جریان یك خواب طبیعی تقریبا هر دوساعت یك بار به مدت یك یا دو دقیقه بیدار می شویم ولی معمولا آن را بیاد نمی آوریم ولی اگر در این حالت از قبل دلشوره داشته باشیم یا در اطراف ما سرو صدا باشد یا همسر ما خروپف كند، احتمالش بیشتر است که این دوره های بیداری را به یاد آوریم.