پارس ناز پورتال

حکمت و عرفان نوین و تعبیر رویا

حکمت و عرفان نوین و تعبیر رویا

تعبیر رویا در حکمت و عرفان نوین
 
 
خصوص رویا و نحوه خواب دیدن دانشمندان نظرات متفاوتی دارند و هر گروهی عقاید خاصی داد برخی از این گروه ها تجربی گرا بوده و هر چیزی را که در قالب پنچ حس بیاید برای آنها قابل قبول است و الباقی چیزها را قبول ندارند.
 
بعد از رنسانس این نظریه قالب شد که بعد از آن به چند شکل ظهور کرد یک عده انکار خداوند میکردند و یک عده به خداوند اعتقاد داشتند و سعی به پاسخ گوئی در خصوص رویا و خواب دیدن کردند.
 
افرادی مثل یونگ و فروید سعی کردند به تجزیه و تحلیل این موضوع بپردازند و ارتباطی بین زندگی روزمره و رویابینی پیدا کنند.
 
برخی ها سعی کردند دنبال سمبل و نشانه بروند و آنها را دسته بندگی کنند و آن را با مسائل روز تجزیه و تحلیل کنند.
 
گروه هائی هم که معتقد خداوند هستند نظری واحدی در خصوص خواب دارند ، به اعتقاد آنها برخی از خوابها میتواند نوعی مکاشفه روحانی باشد .
 
به شکلی روح از وقایع ای که در جهان رخ خواهد داد ، اطلاعات میگیرد و یا بعنوان تذکر به فرد و یا دیدن مرده ای در خواب و یا اینکه دین صاحبان و بزرگان دین میباشد.
 
حتی در مواردی میتوان در سوابق اهل عرفان خواب هایی را شناسائی کنیم که مدعی شدند که با خداوند ملاقات کرده اند و خواب خدا را دیده اند.
 
البته باید توجه داشت که گاهی اوقات انسان ممکن است توهم پیدا کند و این توهم در طول روز به صورت مدام با انجام دادن برخی ریاضت ها ، گرفتن روزه های طولانی و مصرف برخی مواد مخدر و یا هیپنوتیزم ، کمبود برخی از ویتامیها و فلزات اساس در بدن و غیره بوجود آید که در مورد هر کدام صحبت میکنم .
 
مثلا" در آثار کارلوس کاستاندا ، او در ایام جوانی کشتی اش در دریا می شکند و در جزیره ای می افتد و مجبور میشود در آن جزیره تنها زندگی کند و بیشتر نارگیل بخورد ، با خوردن شیر نارگیل و نارگیل در زمان ضعف به او یک حالت خلسه دست میدهد و بدلیل سبک شدنش با تعدادی از ارواح تماس پیدا میکند که برخی از ارواح خوب و برخی بد بودند و با ارواح برخی از سرخ پوستان آشنا میشود و از آنها اطلاعات میگیرد و مطالب ذهنی خودش را هم اضافه میکند که 15 درصد از مطالب کتابهای او واقعی و الباقی 85 درصد حاصل تخیلاتش است .
بعد از آنکه به شهرت میرسد به فساد اخلاقی میافتد و خانواده اش از او دور میشوند و بعد از مرگش وضعیتش در جهان دیگر نیز بد میباشد.
 
هنرش آن بوده است که تجربیات خودش را با مسائل هندی و اسلامی مخلوط کرده و معجونی میسازد که در تمام دنیا مورد توجه است و در یکی از آثارش در مورد رویا بینی صحبت میکند.
 
در کتاب قرآن در خصوص رویا بحث شده و برای بسیاری از پیامبران به صورت نوعی مکاشفه در بین خواب و بیداری بوده است.
 
این نوع مکاشفات نمیتواند در زمانی باشد که بدن سنگین و خسته است و اساسا" وقتی خواب بهتر دیده میشود که بدن سالم و جریان خون خوب باشد افرادی که ذهن مشغول دارند و فعالیت بدنی زیادی دارند یا دچار بیماری میشوند غالبا" نمیتوانند خواب ببینند و این مطالب نشان دهنده رابطه بین جسم سالم و روح و نفس سالم است!