پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

معرفی انواع خواب های چندگانه

معرفی انواع خواب های چندگانه

خواب سه نوع است

1. رؤیای صالحه یا خواب نیكو كه مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن و یك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .

2. خواب ناپسند و ناخوشایند كه از طرف شیطان است و برای مسخره كردن و آزار دادن بیننده خواب میباشد .

۳. خوابی كه ناشی از خیالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره اوست و خوابهایی نیز كه به علت عادتهای روزمره میباشند در این طبقه جای میگیرند ؛ مثلاً فردی عادت نموده است كه در ساعت معینی از روز غذا بخورد ، اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت غذا نخورد وبخوابد ممكن است خواب غذا خوردن را ببیند و یا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ،ممكن است در خواب ببیند كه استفراغ میكند.

غیر از این سه نوع هر خوابی كه دیده شود، خواب های پریشان وباطل است و نمیتوان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.

 

اگر خواب نیكو باشد ، شایسته است كه بیننده آن ۴ عمل را انجام دهد

 

۱. خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.

2. به دیگران در مورد خواب خود مژده دهد.

3. نزد هركس كه دوست دارد خواب خود را بیان كند.

4. پیش خود آن را به چیزی نیك و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق میابد.

 

اگر خواب ناپسند باشد شایسته است كه بیننده آن ۷ عمل را انجام دهد

 

1. از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.

2. با سه بار گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.

3. سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند ، بدون پرت كردن آب دهان و تنها انجام حالت تف کردن.

4. جهت خوابیدن خود را عوض كند.

5. نماز بخواند.

6. آن را نزد كسی بیان نكند.

7. به خواب و تعبیر ان فکر نکند و برعکس تصورات خوبی برای خود نماید.

 

دلیل انجام اعمال مربوط به دیدن خواب

 

دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا (ص) میباشند ، از ابوسعید خدری روایت میكنند كه پیامبر خدا(ص) فرموده است : اذا رأی احدكم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذلك مما یكره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذكرها لاحد فانها لا تضره.

یعنی هرگاه یكی از شما خوابی را دید كه ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران نیز بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندی ببیند ،آن از طرف شیطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسی بیان نكند كه در این صورت از آن خواب دچار ضرر و زیان نمیگردد.

ابو هریره روایت نموده كه پیامبر فرموده است : اذا رأی احدكم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحة فلا یفسرها و لایخبر بها.

یعنی اگر یكی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران بازگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را نزد دیگران نیز بازگو ننماید و سه بار تف نماید كه در این صورت از آن دچار زیان نمیگردد.

 

حضرت علی (ع) : بر هر مسلمانی واجب است که تعبیر خواب خود را بداند

 Loading...
زنی که 13 سال در قفس شیشه ای زندگی کرد +عکس
زنی که 13 سال در قفس شیشه ای زندگی کرد +عکس
مشاهده بیشتر